logo

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym SARS-CoV-2 w Polsce

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu informuje, że poradnia

przyjmuje na terenie placówki jedynie klientów na diagnozy psychologiczne, pedagogiczne,

logopedyczne, niezbędne do wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

i indywidualnego nauczania, opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju i odroczenia

dziecka od obowiązku nauki szkolnej oraz kontynuujących terapię.

 

Osoby zgłaszające się do poradni na wyznaczone wizyty zobowiązane są, zgodnie

z obowiązującym przepisami, być wyposażone w maseczki, rękawice ochronne oraz własne

przybory do pisania.

 

Zgłoszenia waz z dokumentacją niezbędną do przeprowadzenia diagnostyki prosimy wrzucać

do skrzynki pocztowej umieszczonej przy furtce.

 

Informuję, że w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa klientom i pracownikom

Poradni oraz rzetelnych wyników badań na diagnozy stawiają się osoby bez objawów

chorobowych.

 

Z góry dziękuję za zrozumienie

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Łowiczu

Skip to content