logo

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu zostaje uruchomiony Punkt konsultacyjno-informacyjny, w związku z kolejnym etapem wdrażania reformy edukacji, w tym organizacją naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

 

Będą mogli Państwo uzyskać informacje min. na temat:

* oferty edukacyjnej do szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych w regionie,

* typów i rodzajów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych,

* kryteriów postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020.

 

Termin wizyty w Poradni jest ustalany po wpłynięciu pisemnego zgłoszenia od rodzica lub opiekuna prawnego ucznia (wzór zgłoszenia do pobrania na stronie).
Wizyty wyznaczane są wg kolejności wpływu zgłoszeń.

 

Skip to content