logo

SZANOWNI PAŃSTWO

DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK

Z TERENU POWIATU ŁOWICKIEGO

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu serdecznie zaprasza Państwa na Forum oświatowe pt. Nowe formy wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych, które odbędzie się
w dniu 27 października 2015 roku o godz. 10.00, w  Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4
im. Władysława Grabskiego w Łowiczu,
ul. Kaliska 5a.

Niniejsze Forum jest okazją do  zaprezentowania Państwu wybranych zagadnień i planowanych przedsięwzięć na rzecz nowego systemu wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc proszę również o oddelegowanie 1 nauczyciela z Państwa szkół i placówek. Szczegółowych informacji udziela Izabela Pawluk, tel. (46) 837 42 71 w dniach: poniedziałek, wtorek, piątek, w godzinach 10°°-12°°.

Współorganizatorami Forum są: Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego oraz Biblioteka Pedagogiczna
w Łowiczu.

 

Tu zobacz program Forum Oświatowego…

Skip to content