logo

 

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY

SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Z TERENU POWIATU ŁOWICKIEGO

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu serdecznie zaprasza chętnych nauczycieli z Państwa szkół i placówek do udziału w Sieci współpracy i samokształcenia.

W ramach przeprowadzonej przez Poradnię diagnozy potrzeb rozwojowych nauczycieli wyodrębniono dwie nazwy Sieci:

I – Zachowania problemowe uczniów,

II – Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród nauczycieli zainteresowanych udziałem
w pracach Sieci. Zgłoszenia (telefoniczne) przyjmowane będą do  dnia 31 marca 2016 roku. Pierwsze spotkanie organizacyjne planowane jest na początku kwietnia (ustalenie harmonogramu pracy Sieci: szczegółowej tematyki, celów, terminów spotkań, form pracy). Zainteresowani nauczyciele będą informowani indywidulanie o dokładnym terminie i miejscu spotkania.

Warto podkreślić, iż Sieć jest formą pracy, która umożliwia samokształcenie i kooperację. Ułatwia wymianę doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań oraz poszerzanie kompetencji.
To działanie oparte na  dobrowolności, partnerstwie i  wzajemności. W pracach jednej sieci uczestniczyć może ok. 20–25 nauczycieli. Uczestnicy sieci spotykają się 3–5 razy w ciągu roku szkolnego.

Pracę sieci organizuje koordynator. Z ramienia Poradni funkcję tę pełnić będzie Izabela Pawluk – doradca zawodowy. Kontakt telefoniczny: 46 837 42 71, w poniedziałki i wtorki – godz. 10.00 – 13.00 oraz piątki – godz. 9.00 – 12.00.

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu

Beata Świeszkowska

Skip to content