logo

 

28.10.2015 w godzinach 16.00-18.00 odbędą się otwarte warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

 

ZACHOWANIA AUTOAGRESYWNE (SAMOUSZKODZENIA) DZIECI I MŁODZIEŻY

 

prowadzący: psycholog Beata Świeszkowska

 

1.   Skala problemu samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży.

2.   Charakterystyka zjawiska.

3.   Społeczny odbiór samouszkodzeń, trudności osób pomagających.

4.   Postępowanie w przypadku ujawnienia zachowań samouszkadzających.

5.   Działania profilaktyczne szkoły.

 

 

Prosimy o zgłoszenia pod nr tel. 46 837 42 71, email: poczta@poradnia.lowicz.pl

lub osobiście Łowicz, ul. Armii Krajowej 6

 

Istnieje możliwość wydania zaświadczeń o ukończeniu warsztatów jako formy doskonalenia zawodowego.

Skip to content