logo

WSKAZÓWKI DO ĆWICZEŃ ORTOGRAFICZNYCH:

 

praca powinna być systematyczna, co najmniej 2 x w tygodniu,

 

należy pracować jednocześnie nad jedną trudnością ortograficzną, np.: ó,

 

przed rozpoczęciem ćwiczeń należy przypomnieć sobie aktualnie ćwiczoną zasadę, np. :”ó” (łącznie z wyjątkami!)

 

w ćwiczeniach najlepiej pisać ołówkiem – każdy wyraz błędnie zapisany musi zostać poprawiony (tj. powinien być skreślony i w całości zapisany przez ucznia poprawnie),

 

każde ćwiczenie musi zostać sprawdzone przez osobę dorosłą (lub uczeń samodzielnie sprawdza poprawność zapisu ze słownikiem ortograficznym),

 

błędy poprawia tylko i wyłącznie uczeń,

 

możemy liczbę błędów zaznaczyć na rogu kartki, uczeń sam ich szuka, wyciera nieprawidłowo zapisane wyrazy i pisze je poprawnie,

 

wyrazy, które zostały nieprawidłowo zapisane przepisujemy do prowadzonego zeszytu – uczeń powinien wyjaśnić pisownię każdego wyrazu (ćwicząc tym samym umiejętność praktycznego korzystania ze znanych mu reguł pisowni polskiej),

 

utrwalenia pisowni wyrazów możemy dokonać poprzez:

– ułożenie z nimi zdań, krótkiego opowiadania,

– odmianie ich przez przypadki lub osoby, liczby, rodzaje,

– utworzenie dla każdego z nich jak najszerszej rodziny wyrazów.

po skończeniu i utrwaleniu danej trudności ortograficznej przeprowadzamy dyktando pod kontrolą osoby dorosłej wraz z prawidłową autokorektą popełnionych błędów.

 

Pomocna literatura:


M.Bogdanowicz, „Jak pomóc dziecku z dysortografią”
M.Bogdanowicz, A.Adryjanek, „Uczeń z dysleksją w szkole”
M.Bogdanowicz, A.Adryjanek, Rożyńska M., „Uczeń z dysleksją w domu”
M. Iwanowicz, „Mistrz ortografii” dla kl. IV-VI
J. Wójcik, „Nauka ortografii i interpunkcji”
J. Wójcik, „Ortografii i interpunkcji nauczę się sam” dla uczniów gimnazjum
Studnicka J., „Ortograffiti”- seria 9 zeszytów dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Aurelia Omiecińska, Zdzisława Saduś. Ortografia kl. I – IV
Z. Saduś – Zeszyty ćwiczeń do nauki ortografii dla uczniów klas starszych i szkół ponadpodstawowych.

oprac. mgr A. Jeznach

Skip to content