logo

INFORMACJA
W SPRAWIE OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka.
Zespół orzekający wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wówczas kiedy z posiadanej dokumentacji dziecka, np. wydanych przez specjalistów opinii, zaświadczeń wyników badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, w sposób jednoznaczny wynika, że u dziecka zdiagnozowano określoną niepełnosprawność.

 


Skip to content