logo

Metoda Warnkego

mw1

  Metoda Warnkego – to metoda, która zdobyła uznanie na świecie z uwagi na swoje mocne podstawy naukowe i przemyślane rozwiązania diagnostyczne i treningowe.          Metoda opracowana przez Freda Warnke przeznaczona jest do pracy z dziećmi od 6 roku życia lub osobami dorosłymi, m.in.:   dzieci z trudnościami w nauce,      dzieci z problemami […]

RODO

Szanowni Państwo,      W dzisiejszych czasach dostępność do informacji jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej, ilość przetwarzanych informacji gwałtownie rośnie i coraz trudniej nadzorować, co się z dzieje z naszymi danymi. W konsekwencji coraz powszechniejsze stają się zagrożenia związane z nielegalnym wykorzystywaniem przekazywanych przez nas danych.      Mając na względzie powyższe mamy świadomość, że […]

Cała Polska Czyta Dzieciom

całapolska obraz

                      Wychowanie do wartości jest kształtowaniem gotowości do świadomego i odpowiedzialnego życia, dokonywania wyborów na każdym etapie życia człowieka. Wartości stanowią fundament procesu wychowania każdego systemu, programu czy pojedynczego działania wychowawczego. Istotą wychowania powinno być więc ukazanie młodemu pokoleniu przez rodziców, nauczycieli i wychowawców idei, […]

Program Dr Neuronowski

  Dr Neuronowski jest nowatorskim narzędziem terapeutycznym wspomagającym rehabilitację dzieci (i dorosłych) z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi. Narzędzie przeznaczone jest dla osób od 5-go roku życia do późnej starości. Program przeznaczony jest dla dzieci: z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznym zaburzeniem mowy i języka (SLI, także afazją), zespołem Aspergera, zaburzeniami typu całościowego (ze spektrum […]

dyżury 2017/2018

  Dyżury specjalistów psychologów i pedagogów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu   W każdym miesiącu będą odbywać się w poradni dwa dyżury – psychologa lub pedagoga. Będzie to czas przeznaczony na krótkie konsultacje ze specjalistami, w czasie których psycholog lub pedagog udzielą niezbędnych informacji lub doraźnej porady. Dla jednego klienta możemy przeznaczyć maksymalnie 30 minut. Na […]

Wspomaganie szkół

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w świetle nowych wyzwań.   Wspomaganie szkół i placówek.   Sieć współpracy i samokształcenia.           Zobacz prezentację….     Cechy nowego systemu wspomagania • Odpowiedzialność szkoły za własny rozwój: – odpowiedzialność za wysoką jakość kształcenia;– dobrowolność korzystania ze wspomagania;– obszar wsparcia oraz sposób jego realizacji, ustalane przez dyrektora […]

Mam 6 lat

    Co to jest dojrzałość szkolna? Co dziecko powinno potrafić idąc do szkoły? Opracowanie mgr A. Jeznach  Czytaj tutaj…  Każdy rodzic może sam sprawdzić czy jego dziecko dojrzało do pójścia do szkoły. Zamieszczamy materiały do wykorzystania pochodzące z serii „Ortografitti” Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o. & Izabela Mańkowska, Małgorzata Rożyńska. Wybór do publikacji […]

Zapisy do Poradni P-P

Zapisy do Poradni Informujemy, że termin wizyty w Poradni jest ustalany po wpłynięciu pisemnego zgłoszenia od rodziców/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia (wzór zgłoszenia do pobrania na stronie). Każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie z uwzględnieniem m.in. kolejności zgłoszeń, dostępności godzin (w tym godzin terapeutycznych), rodzaju zgłaszanego problemu. Szanowni Rodzice! Bardzo prosimy o przygotowanie na pierwszą wizytę następującego pakietu […]

dla szkoły

    Raport z przeprowadzonego badania w zakresie Zapotrzebowania na poradnictwo edukacyjno-zawodowe w szkołach w Powiecie Łowickim. Ilość szkół i uczniów objętych badaniem. Wyniki i obszary oddziaływań doradczych. Zobacz treść raportu…  

Skip to content