logo

 

 

całapolska obraz               

 

Wychowanie do wartości jest kształtowaniem gotowości do świadomego
i odpowiedzialnego życia, dokonywania wyborów na każdym etapie życia człowieka.

Wartości stanowią fundament procesu wychowania każdego systemu, programu
czy pojedynczego działania wychowawczego. Istotą wychowania powinno być więc ukazanie młodemu pokoleniu przez rodziców, nauczycieli i wychowawców idei, tego, co ważne, dobre
i etyczne. W realizacji tego celu pomocna jest literatura – nie tylko ta adresowana do dzieci.

Fundacja „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom” zachęca do wprowadzenia „jako działania wychowawczego” Programu Nauczania Wartości w oparciu o książki „Z dzieckiem w świat wartości” oraz „Wychowanie przez czytanie” I. Koźmińskiej i E. Olszewskiej. Wymienia 15 podstawowych wartości moralnych:

1) szacunek

2) życzliwość

3) uczciwość

4) odpowiedzialność

5) odwaga

6) samodyscyplina

7) pokojowość

8) sprawiedliwość

9) wolność

10) przyzwoitość

11) optymizm

12) przyjaźń

13) solidarność

14) piękno

15) mądrość


Wartości te są przedstawione wpolecanej starszym dzieciom i nastolatkom serii opowiadań: „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”.

 

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/kryteria

Złota Lista Książek do czytania dzieciom opracowana przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu uznaje idee Fundacji „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom” i włącza się w zadania wspomagające uczniów, nauczycieli, rodziców, opiekunów poprzez działania edukacyjne i promocyjnew ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

Skip to content