logo

 

Zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Łowiczu

w zakresie doradztwa zawodowego:

 

– udzielanie pomocy szkołom w procesie przygotowania uczniów do wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu,

– diagnozowanie zapotrzebowania na doradztwo edukacyjno-zawodowe wśród uczniów,

– bezpośrednie udzielanie porad uczniom, celem ułatwienia im poznania własnej osobowości i określenia preferencji zawodowych,

– udostępnianie informacji o sieci szkolnictwa na poziomie lokalnym, rodzajach szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkołach prowadzących kształcenie zawodowe,

– udzielanie specjalistycznej pomocy uczniom, w tym uczniom z przeciwwskazaniami zdrowotnymi do wyboru zawodu.

 

 

Działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

skierowane do trzech grup odbiorców

w zakresie doradztwa zawodowego:

 

– poradnictwo dla uczniów – wspieranie uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych,

– poradnictwo dla rodziców – wspieranie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych ich dzieci,

– poradnictwo dla nauczycieli – wspomaganie nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego realizowanego w szkole.

Skip to content