logo

Witamy na naszej stronie!

Naszym zadaniem jest wspomaganie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.
W swojej działalności kierujemy się szeroko pojętym dobrem dziecka, jego rodziny i środowiska wychowującego. Zgłaszającym się do nas klientom profesjonalną pomoc oferuje wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów.

Rodzicu, możesz sam zgłosić swoje dziecko do Poradni.

Nie czekaj, aż problem się powiększy.

Świadczymy pomoc bezpłatnie.

UWAGA!

W dniu 02.05.2024r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu będzie nieczynna.

    Uwaga, poszerzono zakres uprawnień naszej poradni:

Od września 2018r., zgodnie z zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu będzie wydawała orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z terenu powiatu łowickiego.

poradnia

Mieścimy się przy ul. Armii Krajowej 6

Sekretariat obsługuje interesantów od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 10.00 i 13.00 – 15.00

Dokumentację prosimy umieszczać w skrzynce podawczej umieszczonej na wprost drzwi wejściowych do Poradni lub w skrzynce pocztowej znajdującej się przy furtce.

Kontakt mailowy: poczta@poradnia.lowicz.pl

Kontakt telefoniczny z sekretariatem: 46 837-42-71

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu jest jednostką organizacyjną Powiatu Łowickiego

Skip to content