logo

     Poradnia działa od 1965 roku, początkowo jako Poradnia Wychowawczo – Zawodowa prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W 1967 roku stała się samodzielną placówką prowadzoną przez Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łowiczu. Z dniem 01.09.1970 roku została powołana przez wydział Oświaty i Kultury w Łowiczu jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Dzięgielewskiego 4 (aktualnie ul. Mostowa). Z dniem 01.09.1975 roku placówka została przekształcona w Miejską Poradnię Wychowawczo – Zawodową. Następnie, decyzją Kuratora Oświaty w Skierniewicach, w 1990 roku weszła w skład struktury Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo – Zawodowej przyjmując nazwę Rejonowej Poradni Wychowawczo – Zawodowej. Również decyzją Kuratora Oświaty, z dniem 01.09.1993 roku, przekształciła się w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Łowiczu (z siedzibą przy ulicy Nowej 5).
      W latach 1967- 1997 Dyrektorem Poradni była mgr Wiesława Perzyna.

      W latach 1997- 2009 Poradnia mieściła się przy ulicy Podrzecznej 28b. Od grudnia 2009 roku siedziba Poradni znajduje się na ulicy Armii Krajowej 6. Od 01.09.1999 roku organem prowadzącym placówkę jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

      Aktualnie w Poradni jako kadra pedagogiczna zatrudnieni są pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradca zawodowy oraz psycholog terapeuta.

    Przez 15 lat Dyrektorem Poradni była mgr Aleksandra Przybylska, która z dniem 31 sierpnia 2012 roku przeszła na emeryturę.
W dniu 1 września 2012 roku na kolejne 5 lat stanowisko Dyrektora Poradni objęła mgr Beata Świeszkowska.  Od dnia 1 września 2017 roku Dyrektorem Poradni była mgr Ewa Pierzchała – Kurek.

Obecnie placówką kieruje mgr Beata Świeszkowska, której Zarząd Powiatu Łowickiego powierzył funkcję pełniącej obowiązki Dyrektor do dn. 31.08.2028r.

Skip to content