logo

Poradnia posiada komputerowe systemy do badania słuchu i wzroku
(opracowane przezInstytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie)

ułatwiające wykrycie wady słuchu i/lub wzroku dziecka. Umożliwia to wcześniejsze podjęcie –
o ile istnieje taka potrzeba – odpowiedniego leczenia i rehabilitacji. Może to uchronić
dziecko przed poważnymi problemami w szkole. Zaburzenia słuchu i wzroku utrudniają korzystanie
w pełni z przekazywanej wiedzy, mają bowiem wpływ na osiągnięcia szkolne uczniów oraz negatywnie
wpływają na ich funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.
Warto więc sprawdzić, czy niepowodzenia dziecka w szkole nie są spowodowane ww. zaburzeniami.

Można to zrobić w prosty i szybki sposób, korzystając z przedstawionych systemów:

Słyszę…
Serwis jest przeznaczony do wstępnej diagnostyki słuchu.

Widzę…
Serwis służy do wczesnego wykrywania wad wzroku.
Bada ostrość wzroku, widzenie barwne oraz zdolność widzenia stereoskopowego.

Skip to content