logo

      

      Kadra pedagogiczna posiada wyższe wykształcenie kierunkowe oraz specjalistyczne przygotowanie z zakresu form
i metod pracy niezbędnych do profesjonalnego świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

PSYCHOLODZY:

mgr Beata Świeszkowska – Dyrektor Poradni
mgr Justyna Matyaszek – Dubielak
mgr Marta Pietrzak
mgr Ewa Pierzchała – Kurek 

mgr Anna Zakrzewska

PEDAGODZY:

mgr Anna Jeznach – Wicedyrektor
mgr Paulina Bieńkowska 
mgr Joanna Błażejewska-Więcek 
mgr Agata Cyganiak
mgr  Justyna Mońka
mgr Nina Redzisz

LOGOPEDZI:

mgr Anna Antczak-Mycka
mgr Monika Kret-Pęśko
mgr Karolina Olesińska
mgr Kamila Radkiewicz

pozostali pracownicy:

LEKARZ KONSULTANT:

dr Elżbieta Młoczkowska

SEKRETARIAT:

Agnieszka Korejwo

Skip to content