Kadra pedagogiczna posiada wyższe wykształcenie kierunkowe oraz specjalistyczne przygotowanie z zakresu form
i metod pracy niezbędnych do profesjonalnego świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

PSYCHOLODZY:

mgr Beata Świeszkowska – p.o. Dyrektora Poradni
mgr Ewa Pierzchała – Kurek 
mgr Justyna Matyaszek – Dubielak
mgr Dominika Fijałkowska
mgr Nadia Kawecka

mgr Marta Pietrzak

 

PEDAGODZY:

mgr Agata Cyganiak
mgr Anna Jeznach
mgr Karolina Myssura
mgr Joanna Błażejewska-Więcek
mgr Paulina Bieńkowska 
mgr Nina Redzisz

LOGOPEDZI:

mgr Anna Antczak-Mycka
mgr Kamila Radkiewicz
mgr Karolina Olesińska

DORADCA ZAWODOWY:

mgr Izabela Pawluk

pozostali pracownicy:

LEKARZ KONSULTANT:

dr Elżbieta Młoczkowska

SEKRETARIAT:

Agnieszka Korejwo