Kadra pedagogiczna posiada wyższe wykształcenie kierunkowe oraz specjalistyczne przygotowanie z zakresu form
i metod pracy niezbędnych do profesjonalnego świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

PSYCHOLODZY:

mgr Ewa Pierzchała – Kurek – Dyrektor Poradni
mgr Beata Świeszkowska – Wicedyrektor Poradni
mgr Anna Zakrzewska
mgr Justyna Matyaszek – Dubielak
mgr Dominika Fijałkowska
mgr Karina Piórkowska

mgr Marta Pietrzak

 

PEDAGODZY:

mgr Agata Cyganiak
mgr Anna Jeznach
mgr Karolina Myssura
mgr Magdalena Karska
mgr Anna Krakowiak
mgr Joanna Błażejewska-Więcek

 

LOGOPEDZI:

mgr Anna Antczak
mgr Kamila Radkiewicz
mgr Karolina Wieteska

DORADCA ZAWODOWY:

mgr Izabela Pawluk

pozostali pracownicy:

LEKARZ KONSULTANT:

dr Elżbieta Młoczkowska

SEKRETARIAT:

Agnieszka Korejwo