logo

 

Dr Neuronowski jest nowatorskim narzędziem terapeutycznym wspomagającym rehabilitację dzieci (i dorosłych) z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi.


Narzędzie przeznaczone jest dla osób od 5-go roku życia do późnej starości.

Program przeznaczony jest dla dzieci: z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznym zaburzeniem mowy i języka (SLI, także afazją), zespołem Aspergera, zaburzeniami typu całościowego
(ze spektrum autyzmu), deficytami słuchowymi (także APD czyli zaburzeniami przetwarzania słuchowego), dysleksją, trudnościami szkolnymi, problemami analizy i syntezy dźwiękowej wyrazu, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Program składa się z 10 modułów zawierających 46 bazowych gier komputerowych usprawniających poszczególne funkcje poznawcze, takie jak:
• świadomość fonologiczna,
• słuch fonematyczny,
• rozumienie mowy,
• sekwencjonowanie dźwięków,
• pamięć,
• szybkość reagowania,
• uwaga,
• funkcje wykonawcze.

 

Program Dr Neuronowski stosowany jest w celu poprawy zdolności poznawczych, usprawnienia funkcjonowania umysłu, wspomagania deficytów, neurorehabilitacji w obszarach: funkcji zarządczych, uwagi, szybkości reagowania, pamięci i uczenia się, mowy i języka, sekwencjonowania dźwięków.

Program optymalizuje rozwój dziecka w zakresie mówienia, czytania, pisania, uczenia się, nawiązywania kontaktu z rówieśnikami i otoczeniem, pomaga w osiągnięciu dojrzałości szkolnej, wspomaga przy problemach szkolnych dziecka, działa ogólnie stymulująco. Narzędzie dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i możliwości konkretnej osoby monitorując jej postępy na bieżąco. Ponadto cechuje się atrakcyjną dla użytkownika grafiką.

Harmonogram terapii obejmuje 24 sesje terapeutyczne z częstotliwością 3-4 spotkań w ciągu tygodnia. Każda sesja trwa ok. 60 min.
Program terapeutyczny Dr Neuronowski powstał we współpracy Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i firmy Harpo. Jest wynikiem wieloletnich badań naukowych dotyczących metody usprawniania zegara neuronalnego prowadzonych przez zespół kierowany przez prof. dr hab. Elżbietę Szeląg.

 

Dr Neuronowski jest Wyrobem Medycznym zarejestrowanym zgodnie z Ustawą
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679).

Skip to content