logo

                                                                      

                                                                SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

 

logo

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi
i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń,
to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi:
Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania
silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie
z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także
programem profilaktycznym.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości
i dialogu.

Tematyka zajęć: Budowanie relacji dorosły − dziecko, a w tym:

   •        – wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,

   •        – rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

   •        – aktywne, wspierające słuchanie,

   •        – motywowanie dziecka do współdziałania,

   •        – modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,

   •        – uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,

   •        – wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,

   •        – budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,

   •        – konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Na cykl 10 spotkań (raz w tygodniu 4 godz. warsztatów)

zapraszamy wszystkich chętnych rodziców i wychowawców.

 

Zapisy i szczegółowe informacje nt. terminów spotkań

w sekretariacie poradni (tel. 46 837 42 71).

 

Prowadzące: mgr Anna Zakrzewska

mgr Ewa Pierzchała-Kurek

mgr Karolina Margraf 

Skip to content