logo

 

W roku szkolnym 2020/2021 proponujemy Państwu:

 

 NA TERENIE SZKÓŁ


zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży
(zgodnie ze składanym przez Państwa zapotrzebowaniem wynikającym z przeprowadzonej przez Państwa diagnozy potrzeb szkoły)

prelekcje dla Rodziców
(zgodnie ze składanym przez Państwa zapotrzebowaniem wynikającym z diagnozy potrzeb szkoły)

szkolenia Rad Pedagogicznych w formie warsztatów
(zgodnie ze składanym przez Państwa zapotrzebowaniem wynikającym z diagnozy potrzeb szkoły).

Diagnozy przesiewowe wzroku, słuchu, mowy.

 

Bardzo prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem.

 

     W związku z dużym zainteresowaniem ofertą informujemy, że pierwszeństwo w realizacji warsztatów z uczniami mają placówki, w których nie jest zatrudniony pedagog/psycholog szkolny. Szkoły zatrudniające specjalistów prosimy, w miarę możliwości, o realizację zajęć warsztatowych z uczniami we własnym zakresie.

W szczególnych przypadkach poradnia może służyć wsparciem lub pomocą w przygotowaniu bądź przeprowadzeniu zajęć wykraczających poza możliwości Państwa placówek.

Informujemy, że spotkania będą wyznaczane zgodnie z harmonogramem pracy poradni.

 

 W PORADNI :

 

dla dzieci i młodzieży:
– diagnoza trudności,
– zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (w tym z elementami treningu słuchu/wzroku/terapii matematycznej)
– terapia logopedyczna,
– terapia ręki,
– zajęcia metodą dobrego startu,
– terapia metodą integracji sensorycznej,
– terapia psychologiczna,
– socjoterapia,
– trening zastępowania agresji,

– trening umiejętności społecznych,

– feryjne i wakacyjne zajęcia wspierające prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży;

 

W PORADNI

 

dla Rodziców i Nauczycieli:
– porady i konsultacje zgodnie z Państwa potrzebami,
– Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (10 spotkań rozwijających kompetencje wychowawcze),

– warsztaty:

 

Harmonogram warsztatów na terenie poradni w roku szkolnym 2019/2020:

 

28.11.2019r. godz. 16.00 „Metoda Warnkego – nowa forma usprawniania funkcji słuchowych, wzrokowych i motorycznych” Anna Jeznach

 

5.12.2019r. godz. 15.30 „Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” Dominika Fijałkowska

 

29.01.2020r. godz. 16.30 „Emocje – samokontrola czy samoregulacja” Anna Zakrzewska

 

25.02.2020r. godz. 16.00 „Wczesne wspomaganie rozwoju – praca terapeutyczna z małym dzieckiem” Joanna Błażejewska – Więcek

 

25.03.2020r. godz. 16.30 „Nieśmiałość czy już mutyzm? – zaburzenia lękowe u dzieci” Justyna Matyaszek – Dubielak – odwołane

 

22.04.2020r. godz. 16.00 „Uważność drogą do regulacji emocji u dzieci i dorosłych” Beata Świeszkowska – odwołane

 

11.05.2020r. godz. 16.00 „Dodawanie dzieciom skrzydeł, czyli rozwijanie motywacji wewnętrznej” Marta Pietrzak – odwołane

 

04.06.2020r. godz. 15.30 „Jak słyszy moje dziecko?” (dla rodziców) Kamila Radkiewicz – odwołane

 

 

 Zgłoszenia w sekretariacie poradni.

 

 

Po zebraniu się grupy (minimum 10 osób) możliwe przeprowadzenie dodatkowych warsztatów:

 

1.  Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u młodzieży – prowadzący Beata Świeszkowska

2. Zaburzenia odżywiania – prowadzący Ewa Pierzchała-Kurek

3. Dzieci nieakceptowane przez rówieśników- jak pomóc? – prowadzący Justyna Matyaszek-Dubielak

4. Praca z dzieckiem lękowym, nieśmiałym – prowadzący Ewa Pierzchała-Kurek/Anna Zakrzewska

5. Jak być dobrym Rodzicem? –  prowadzący Anna Zakrzewska

6. Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (I-III) – prowadzący Karolina Myssura

7. Jak wspierać dziecko w rozwijaniu umiejętności czytania/pisania – prowadzący Anna Krakowiak

 

Wspomaganie szkół i placówek

 Zapraszamy do przejrzenia zakładki „Wspomaganie”

Chęć udziału prosimy zgłaszać telefonicznie 46 837-42-71
lub na adres e-mail poczta@poradnia.lowicz.pl

 

Wszystkie zajęcia są bezpłatne

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY

Skip to content