logo

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci nadpobudliwych.

Celem programu jest dostarczenie okazji do przeżycia pozytywnych doświadczeń społecznych,
korygujących obraz dziecka; stworzenie warunków do odreagowania napięć, leżących u podłoża
zachowań nadpobudliwych oraz wskazanie rodzicom sposobów ukierunkowywania zachowań dziecka
i obniżania napięcia emocjonalnego.
Udział w zajęciach pozwala wykorzystywać znane już strategie radzenia sobie i jednocześnie
poszerzać repertuar posiadanych umiejętności w zakresie:

kontroli własnego ciała i umysłu,

rozpoznawania treści przeżywanych uczuć,

kontrolowania impulsów szkodzących sobie i innym i przekształcania ich w akceptowane

społecznie zachowania

umiejętności skupienia uwagi,

kierowania energii dzieci na twórcze tory,

umiejętności korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu,

wzmacniania poczucia własnej wartości oraz samooceny dziecka,

sposobów odreagowywania napięć i emocji,

umiejętności współpracy grupowej,

organizowania środowiska dziecka i ukierunkowywania aktywności dziecka.

Cykl obejmuje 10 spotkań, trwających 45 minut przeprowadzanych raz w tygodniu (sobota).

Przeznaczony jest dla dzieci nadpobudliwych i ich rodziców.
Grupa składa się 4-6 dzieci wraz z rodzicem.

Skip to content