logo

Jak wspierać?

Jak pomóc dziecku w obliczu wojny Jak wspierać dzieci w obliczu wojny – prezentacja   KONTAKTY – darmowa pomoc psychologiczna https://epedagogika.pl/top-tematy/uczen-z-ukrainy-etapy-adaptacji-i-formy-wsparcia-oferowane-przez-wychowawce-4004.html https://www.ore.edu.pl/2022/02/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-wojnie/  

Użyj serca, nie pięści

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu wspiera akcję: „Użyj serca, nie pięści” Przemoc krzywdzi – nie uczy. Reagujmy!

Jak wspierać uczniów po roku epidemii? – raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Przedstawiamy Państwu Raport opracowany na zlecenie MEiN przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Raport zawiera rekomendacje do pracy z dziećmi i młodzieżą w kryzysie wynikającym z pandemii oraz propozycje działań profilaktycznych. Raport udostępniony został na stronie internetowej ministerstwa. Zachęcamy do lektury i analizy. Raport_jak_wspierac_uczniow_po_roku_epidemii

Moje sampoczucie w szkole – raport z badań UMCS

Przedstawiamy Państwu: „Raport z badań nad samopoczuciem uczniów w e–szkole zrealizowanych przez zespół badawczy Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej UMCS pod kierunkiem dr hab. Izabelli M. Łukasik, prof. uczelni”. https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/1126/112228-moje-samopoczucie-w-e-szkole-raport-z-badan.pdf

Orzekanie

INFORMACJA W SPRAWIE OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka. Zespół orzekający wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wówczas kiedy z posiadanej dokumentacji dziecka, np. wydanych przez specjalistów opinii, zaświadczeń wyników badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, w sposób jednoznaczny wynika, że u dziecka zdiagnozowano […]

DIAGNOZOWANIE I OPINIOWANIE

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu przeprowadzamy diagnozy: psychologiczne (w tym poziomu rozwoju funkcji poznawczych,  rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych,  rozwoju emocjonalnego, osobowości itp.) pedagogiczne logopedyczne orientacji zawodowej przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydaje opinie w sprawie: wcześniejszego przyjęcia dziecka do  szkoły podstawowej odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego zwolnienia ucznia z nauki […]

Covid

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŁOWICZU W związku z zagrożeniem epidemiologicznym SARS-CoV-2 w Polsce Osoby zgłaszające się do poradni na wyznaczone wizyty zobowiązane są, zgodnie z obowiązującym przepisami: być wyposażone w maseczki, rękawice ochronne (lub zdezynfekować ręce przy wejściu) oraz własne przybory do pisania. Zgłoszenia waz z dokumentacją niezbędną do przeprowadzenia diagnostyki prosimy wrzucać do skrzynki pocztowej […]

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łowiczu Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łowiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łowiczu. Data publikacji strony […]

Do pobrania

Pliki do pobrania: ARKUSZ OBSERWACYJNY DZIECKA Z TRUDNOŚCIAMI SZKOLNYMI – przeznaczony głównie dla uczniów klas I- VIII INFORMACJA O UCZNIU Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I/LUB CZYTANIU NA POTRZEBY BADANIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ INFORMACJA O UCZNIU SZKOŁY ŚREDNIEJ NA POTRZEBY BADANIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ – (dotyczy ogólnych trudności ucznia w nauce) ZGŁOSZENIE DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ […]

Skip to content