logo

Przedstawiamy Państwu:

„Raport z badań nad samopoczuciem uczniów w eszkole zrealizowanych przez zespół badawczy Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej UMCS pod kierunkiem dr hab. Izabelli M. Łukasik, prof. uczelni”.

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/1126/112228-moje-samopoczucie-w-e-szkole-raport-z-badan.pdf

Skip to content