logo

 

Forum Oświatowe 2015

 

       W dniu 27 października 2015 roku odbyło się Forum oświatowe pt. Nowe formy wspomagania pracy szkół
i placówek oświatowych
, zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łowiczu we współpracy
z Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława  Grabskiego i Biblioteką Pedagogiczną w Łowiczu.
       Odbiorcami forum byli nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Łowickiego.

W pierwszej części forum zaprezentowano wyniki ewaluacji dotyczących wspomagania szkół i placówek oświatowych
w powiecie łowickim, przeprowadzonych w latach 2013-2015 oraz formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego we współpracy z instytucjami pozaszkolnymi, w tym w zakresie doradztwa zawodowego.
Druga część poświęcona była nowym formom wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych, jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Nowe zadania realizowane będą przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
i biblioteki pedagogiczne zgodnie z potrzebami szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli.

 

{gallery}004{/gallery}

 

Materiały z Forum Oświatowego:

Formy Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie doradztwa zawodowego
Wspomaganie Szkół i Placówek Oświatowych w Powiecie Łowickim

Zadania bibliotek pedagogicznych w nowym modelu wspomagania szkół

 

Skip to content