logo

 

Dyrekcja poradni wraz z całym gronem pedagogicznym

serdecznie gratuluje koleżance Elżbiecie Kowalik

opublikowania swojej pracy przez wydawnictwo Harmonia. 

 

500 500 productGfx a1733dd9948232a21a67d5e9e4a8258e

 

Elżbieta Kowalik

POMAGAMY DZIECKU Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY

Ćwiczenia usprawniające

Publikacja przeznaczona jest dla logopedów, rodziców i opiekunów dzieci w różnym wieku,
z opóźnionym rozwojem mowy, ale także z niepełnosprawnością intelektualną, z niedosłuchem, autyzmem, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym i zespołem Downa. Zamieszczony w niej bogaty materiał wyrazowy dotyczący samogłosek ustnych [a, i, u, e, o, y] pozwali utrwalić ich artykulację, co znacznie usprawni rozwój mowy dzieci.

 

 

Skip to content