logo

 

Konferencja „Dla dobra ucznia – szkoła wobec agresji i niepełnosprawności”

 

         W dniu 28 października 2014 roku odbyła się konferencja pt. Dla dobra ucznia – szkoła wobec agresji
i niepełnosprawności, zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łowiczu i II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
i Biblioteką Pedagogiczną w Łowiczu.

         Odbiorcami konferencji byli nauczyciele i pedagodzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z terenu Powiatu Łowickiego.

         W pierwszej części konferencji zaprezentowano przykłady działań skierowanych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów niepełnosprawnych.
         Druga część poświęcona była przykładowym działaniom, podejmowanym na rzecz przeciwdziałania agresji
i przemocy w szkołach.

        {gallery}001{/gallery}

 

         Poniżej zamieszczono prezentacje omawiane podczas konferencji:

Specjalne potrzeby edukacyjne wynikające z niepełnosprawności – programowanie działań na podstawie orzeczenia 

• Organizacja pracy z uczniem niepełnosprawnym o specjalnych potrzebach 

Cyberprzemoc – Szkolny system zapobiegania i reagowania

Procedura reagowania wobec ofiary

      Procedura reagowania wobec sprawcy

• Bezpieczny krok – działania Szkoły Promującej Zdrowie w zakresie profilaktyki 

Szkolna Interwencja Profilaktyczna – program

Szkolna Interwencja Profilaktyczna – wyniki badań

• Szkolna Interwencja Profilaktyczna – praktyczne zastosowanie w profilaktyce agresji 

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

 

 


 

Skip to content