logo

     Konferencja

 

     W dniu 18 października 2013 roku, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu, odbyła się konferencja pt.: Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w szkole. Forma ta skierowana była do nauczycieli gimnazjum, realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego.
     Podczas konferencji poruszana była problematyka dotycząca podstaw prawnych regulujących doradztwo zawodowe
w systemie oświaty i założeń wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz realizacji treści podstawy programowej z Wiedzy o społeczeństwie w zakresie wyboru szkoły i zawodu. Uczestnicy mogli się również zapoznać
z wspierającą rolą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w rozwoju ucznia, w tym i w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego. Podczas konferencji zaprezentowany został raport z przeprowadzonej diagnozy w zakresie – Zapotrzebowania na poradnictwo edukacyjno-zawodowe w szkołach (wybranych losowo: gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych) w Powiecie Łowickim. Dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowali uczestnikom konferencji planowaną ofertę edukacyjną.

 

PA180037 PA180036 PA180038


 

Skip to content