logo

 

Finał konkursu „Kim będę? Mój zawód w przyszłości.”

       

       W dniu 27 marca 2015 roku podczas Targów Edukacyjnych ogłoszono wyniki Powiatowego Konkursu –
Kim będę? Mój zawód w przyszłości, który skierowany był do uczniów III klas gimnazjów z terenu Powiatu Łowickiego. Celem Konkursu było zachęcenie młodzieży do planowania własnej przyszłości edukacyjno-zawodowej, jak również zainteresowania się szkolnictwem ponadgimnazjalnym, światem zawodów i rynkiem pracy. Konkurs składał się z dwóch etapów.

       Podczas I etapu Konkursu uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne przedstawiające ciekawy zawód (wymagania, kwalifikacje, przeciwwskazania, możliwości rozwoju i awansu zawodowego) oraz dokumenty aplikacyjne:
CV, list motywacyjny. Najlepsze prace Szkolne Komisje Konkursowe wytypowały do II etapu.

       Do Konkursu, w II etapie, przystąpiło sześć gimnazjów reprezentowanych przez trzyosobowe zespoły. Podczas eliminacji zespoły miały do wykonania dwa zadania – zareklamowanie wylosowanej szkoły ponadgimnazjalnej, z podaniem argumentów przemawiających za jej wyborem oraz udział reprezentanta zespołu w rozmowie kwalifikacyjnej.
       Eliminacje dostarczyły dużo emocji zarówno zawodnikom jak i Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa wytypowała trzy najlepsze zespoły uczniów.

 

Nagrody otrzymali:

 konkurs 1

Uczniowie, którzy zajęli kolejne miejsca otrzymali dyplomy.

konkurs 2    konkurs 3

 

Organizatorem Konkursu była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu.


 

Skip to content