logo

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery

       W dniach 20-27 października 2014 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu była współorganizatorem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Z Powiatowym Urzędem Pracy i Biblioteką Pedagogiczną, w myśl hasła tegorocznego Tygodnia Kariery „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”, zaplanowano cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych
i gimnazjów. Uczniowie klas VI szkół podstawowych, po wypełnieniu ankiety, mogli poznać swoje skłonności zawodowe.
W omawianej analizie skłonności zawodowych uczniowie poznali grupy skłonności zawodowych, przykładowe zawody
w tych grupach oraz pożądane cechy i przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Natomiast uczniowie klas III gimnazjów zostali zapoznani ze „Źródłami informacji”, w tym z „Internetowymi źródłami informacji edukacyjno-zawodowych”.
W części praktycznej uczniowie wyszukiwali informacji o szkołach ponadgimnazjalnych (nachylenia, kierunki kształcenia), studiach (uczelnie, kierunki), a także informacji o zawodach (charakterystyka zawodu i czynności wykonywane w zawodzie).

 

0001    0004
0003    0006
  

 


 

Skip to content