logo

       

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2015r.

 

       W dniach 19 – 25 października 2015 roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu, jako placówka realizująca zadania statutowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i jednocześnie wspierająca pracę szkoły
i placówki, podjęła się organizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na terenie powiatu łowickiego pod hasłem – Poznaj swojego doradcę kariery. Partnerami i jednocześnie współorganizatorami tego wydarzenia byli: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty i Ochotniczy Hufiec Pracy w Łowiczu.

       Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) to coroczne przedsięwzięcie inicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, którego celem jest inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

Podczas OTK uczniowie mogli poznać: Kim jest doradca zawodowy? Do kogo kierowane są działania doradcze? Jakie zadania realizuje doradca i w jaki sposób? Jakie korzyści płyną z pomocy i wsparcia doradcy zawodowego? W jakich instytucjach jest zatrudniony doradca zawodowy?

       Uczniowie gimnazjum mogli również uczestniczyć w zajęciach, przygotowanych specjalnie dla nich, związanych z planowaniem ścieżek kariery w kształceniu zawodowym w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – począwszy od  poznania własnego potencjału, poprzez stawianie sobie celów, podejmowanie decyzji (wybór szkoły ponadgimnazjalnej, uczelni), skończywszy na sukcesie zawodowym. Podczas zajęć zaprezentowano kompetencje oraz kwalifikacje, jakie nabywają uczniowie w procesie kształcenia zawodowego. Na uwagę zasługuje bardzo duże zainteresowanie Tygodniem Kariery szkół, w tym uczniów.

       Celem tegorocznego OTK było zachęcenie odbiorców – uczniów klas II i III gimnazjum do świadomego planowania swojej kariery edukacyjno-zawodowej i podkreślenie roli doradcy zawodowego w tym procesie.

       Organizatorzy serdecznie dziękują za aktywne uczestnictwo uczniów i nauczycieli gimnazjum w tym przedsięwzięciu i jednocześnie życzą trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych i sukcesu w planowaniu swojej kariery.

 

{gallery}003{/gallery}

Zdjęcia udostępnił ZSP N1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu.

 

Skip to content