logo

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu serdecznie zaprasza
na:

 Konferencję pt. „Edukacja włączająca – blaski i cienie”,

 

która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku o godz. 13.00
w sali Łowickiego Ośrodka Kultury w Łowiczu, 
ul. Podrzeczna 20.

 

Niniejsza Konferencja jest okazją do zaprezentowania Państwu wybranych zagadnień
i podejmowanych działań na rzecz dzieci i uczniów niepełnosprawnych uczących
się w ogólnodostępnych przedszkolach i szkołach. Prelegenci podzielą się z Państwem swoimi doświadczeniami, praktycznymi metodami w pracy na rzecz dziecka/ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dziecka/ucznia niepełnosprawnego. Przybliżą problematykę uczniów z FAS, cukrzycą itp. Tematyka spotkania wpisuje się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w r. szk. 2017/2018.

Szczegółowych informacji udziela Anna Jeznach, tel. (46) 837 42 71, w dniach wtorek – czwartek,
w godzinach 10°°-12°°.

Uprzejmie prosimy o przesłanie danych wytypowanych osób za pośrednictwem e-mail: poczta@poradnia.lowicz.pl, telefonicznie pod w/w numerem lub osobiście w sekretariacie poradni
do dn. 16.04.2018r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Zobacz program konferencji…

Skip to content