logo

Naszym zadaniem jest wspomaganie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.

W swojej działalności kierujemy się szeroko pojętym dobrem dziecka, jego rodziny i środowiska wychowującego. Zgłaszającym się do nas pacjentom profesjonalną pomoc oferuje wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów.

  1. Prowadzimy badania diagnostyczne (pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne), dokonujemy rozpoznania i określenia możliwości (potencjału) dzieci i młodzieży oraz ich indywidualnych potrzeb edukacyjno- wychowawczych a w szczególności:

2. Służymy konsultacjami rodzicom, nauczycielom, uczniom w zakresie: wspomagania rozwoju dziecka,  wspomagania wychowania dzieci i młodzieży, rozwiązywania problemów edukacyjnych, przystosowawczych, problemów związanych z okresem dorastania.

3. Zapewniamy pomoc terapeutyczną poprzez

4. Służymy radą i pomocą w wyborze szkoły i kierunku dalszego kształcenia oraz planowania kariery zawodowej.

5. Podejmujemy działania psychoedukacyjne poprzez:

6. Prowadzimy działania profilaktyczne poprzez:

7. Obejmujemy opieką dzieci zdolne.

 

Korzystanie z pomocy specjalistów w poradni  jest dobrowolne i bezpłatne.

 

Skip to content