logo

Konferencja

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu ma zaszczyt zaprosić Nauczycieli Państwa szkół do udziału w Konferencji pod tytułem:

 

Dla dobra ucznia – szkoła wobec agresji i niepełnosprawności

 

organizowanej w dniu 28 października 2014 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łowiczu,
ul. Ułańska 2, w godzinach 11.00 – 14.00. Forma ta kierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Łowickiego. W pierwszej części przedstawione zostaną przykłady działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów niepełnosprawnych. W drugiej części zaprezentowane będą wybrane zagadnienia i przykłady podejmowanych przedsięwzięć dotyczących przeciwdziałania agresji i przemocy
w szkołach. Organizatorami konferencji jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu i II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łowiczu, przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
i Biblioteką Pedagogiczną w Łowiczu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o doskonaleniu zawodowym.

Odbiorcy:
Nauczyciele, pedagodzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o oddelegowanie 1 osoby z każdej szkoły.

 

Tu zobacz program konferencji…

Skip to content