Przypominamy, że najbliższe spotkanie pedagogów szkolnych

odbędzie się 22.10.2019r. o godzinie 9.30.

Zapraszamy.