Statut wraz z poprawkami

          Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łowiczu (tekst ujednolicony)   Cała treść Statutu – czytaj dalej…