logo
   Poradnia udziela pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom wszystkich placówek oświatowych na terenie miasta Łowicza oraz Powiatu Łowickiego (gminy: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny).
Obejmujemy opieką : 14 przedszkoli , 43 szkoły podstawowe, 14 gimnazjów, 9 szkół ponadgimnazjalnych,
1 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, 1 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy oraz dzieci nie uczęszczające
do przedszkola i szkoły, a zamieszkujące w obszarze działania Poradni.
Skip to content