logo
 
     Poradnia udziela pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom wszystkich placówek oświatowych na terenie miasta Łowicza oraz Powiatu Łowickiego (gminy: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny).

     Obejmujemy opieką : przedszkola , szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy oraz dzieci nie uczęszczające
do przedszkola i szkoły, a zamieszkujące w obszarze działania Poradni.

Skip to content